8 клас 27 жовтня 2016 р.

ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

 

 Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Васюренко Ольга Мирославівна

Назва навчального закладу:

ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Борочиче

Місто, село:

с. Борочиче, Горохівського району, Волинської області

 

Опис проекту

Назва проекту:

Чотирикутники

Основні питання:

 

Ключове питання:

Розглянути чотирикутники: паралелограм, ромб, прямокутник, квадрат, трапецію та їх властивості?

 

Завдання проекту

- Розширити знання учнів з геометрії про чотирикутники та їх властивості;

 - Формулювати висновки на підставі проведених досліджень і роботи з інформацією.

- Навчитися оформляти результати роботи (проектний продукт)

 

Тематичні питання:

 1. Які є види чотирикутників?
 2. Які властивості кожного виду чотирикутників ви знаєте?
 3. Як ці властивості застосовуються при розв’язуванні задач?
 4. Де зустрічаються ці чотирикутники у природі, житті та техніці?

 

Стислий опис:

Учні об'єднуються в групи, кожна з яких опрацьовує весь матеріал теми і подає її у вигляді презентації, публікації чи веб-сторінки.  Зібрана інформація обговорюється, вибираються найбільш  цікава та представляється на заліковий урок по темі. Проводиться залік або конференція з демонстрацією всіх робіт

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

 Учень/учениця:

 • наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті пояснює, що таке: чотирикутник; опуклий і неопуклий чотирикутник; елементи чотирикутника формулює: 
 • означення і властивості вказаних у змісті чотирикутників; центральних і вписаних кутів; вписаного і описаного чотирикутників; середньої лінії трикутника і трапеції; 
 • ознаки паралелограма; вписаного і описаного чотирикутників;
 •  теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника класифікує чотирикутники зображує та знаходить на малюнках чотирикутники різних видів та їх елементи обґрунтовує належність чотирикутника до певного виду доводить:
 • властивості й ознаки паралелограма, властивості прямокутника, ромба, квадрата, середньої лінії трикутника і трапеції, вписаних та центральних кутів; 
 • теорему: Фалеса; про суму кутів чотирикутника застосовує вивчені означення і властивості до розв’язування задач
 • Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

˗          поглибити та систематизувати знання учнів про чотирикутники та їх елементи;

˗          формувати обчислювальні навички учнів,

˗          розвивати самостійність мислення,

˗          вчити об’єктивно оцінювати себе і коригувати свою діяльність та інших учнів в ході виконання проректу;

˗          формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально – пізнавального завдання;

˗          вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел;

˗          вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки;

˗          виробити у школярів практичні навички під час розв’язування задач;

˗          виховувати спостережливість, науковий підхід, та любов до математики.

            Досконало вивчити матеріал теми і навчитися використовувати отриманні знання, вміння та навички при розв’язуванні задач з геометрії.

         Учні проведуть дослідження та створять звіти про них для того, щоб вдосконалювати навички  групової роботи; навчитися планувати свою роботу та  узгоджувати свою діяльність з іншими.

    Створення публікації, презентації з розповіддю по тематичному питанню сприятиме закріпленню набутих навичок використовувати інформаційні ресурси.

 Діяльність учнів:

           На початку проекту учні ознайомлюються із завданням Проекту і планують свою діяльність. Формують команди.

           В ході проекту учні переглядали різні джерела інформації:

 •  підручники та посібники,
 • Інтернет-ресурси.

Робили висновки, аналізували, порівнювали. По закінченню проекту демонстрували свої напрацювання групі. В ході роботи учні працювали командою, в якій були чітко розподілені обов’язки.

В кінці роботи над проблемою учні створюватимуть свою мультимедійну презентацію, публікацію.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

Два місяці. В ньому – 12 занять:

1) на постановку і початкову координацію завдань;

2) на обговорення зібраних даних та планування оформлення сайту, презентації, публікації;

3) на підведення підсумків зробленої роботи, визначення перспективних напрямків для дослідження ключового питання.

Решту роботи учні роблять в групах самостійно.

Вхідні знання та навички:

Учні повинні мати навички дослідження та початкові навички роботи з комп’ютерними програмами Word, Power Point, Publisher .

Вміти  зв’язно і лаконічно висловлювати свої думки.

Використовувати  засоби математичних висловлювань та вміти виконувати рисунки чотирикутників, подавати строгі доведення та розв’язання задач на обчислення.

 

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Знання та вміння учнів будуть оцінюватися і традиційним шляхом (написання контрольних робіт, усні відповіді) і використовуючи виступи з презентаціями проектів, в яких використані комп’ютерні технології. Оцінювання проходить за бальною системою та критеріями оцінювання. Всі оціночні форми знаходяться в папці для оціночних матеріалів

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір, картридж, ,  інше

Ресурси Інтернету:

http://vasurenko-olga.com.ua

 

 

Ключові слова:

Паралелограм, ромб, прямокутник, квадрат, трапеція