Алгебра 9 клас

Надіслав: olga , дата: нд, 09/03/2023 - 09:23

Алгебра 9 клас

2 год. на тиждень, усього 70 год.

І семестр – 32 год,

ІІ семестр – 38 год

9 клас. Алгебра. Г.П.Бевз, В.Г.Бевз. Алгебра. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. (К.: видавничий дім «Освіта», 2017).

Календарне планування з математики для здобувачів освіти 8, 9 класів укладено за навчальною програмою для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН від 07.06.2017 №804).

 

І семестр

 

Дата

проведення

Зміст навчального матеріалу

Зауваження

Повторення

1.

 

Раціональні вирази

 

2.

 

Квадратні корені

 

3.

 

Квадратні рівняння

 

4.

 

Розв’язування задач і вправ

 

5.

 

Діагностична контрольна робота №1

 

Нерівності

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

·    властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

·  означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

6.

 

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей.

 

7.

 

Доведення нерівностей

 

8.

 

Почленне додавання і множення нерівностей

 

9.

 

Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу

 

10.

 

Нерівності із змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язування нерівностей

 

11.

 

Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків.

 

12.

 

Розв’язування типових вправ. Самостійна робота

 

13.

 

Контрольна робота № 2

 

14.

 

Розв’язування лінійних нерівностей, нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності з однією змінною

 

15.

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

16.

 

Системи лінійних нерівностей з однією змінною

 

17.

 

Розв’язування типових вправ

 

18.

 

Розв’язування подвійних нерівностей та нерівностей з модулями

 

19.

 

Самостійна робота

 

20.

 

Розв’язування типових вправ

 

21.

 

Контрольна робота № 3

 

Квадратична функція

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а;  f (x) →f (x+а); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

22.

 

Функції. Властивості функції

 

23.

 

Найпростіші перетворення графіків функцій

 

24.

 

Розв’язування типових вправ

 

25.

 

Функція у=ах2+вх+с, де а≠0, її графік та властивості

 

26.

 

Розв’язування типових вправ

 

27.

 

Самостійна робота

 

28.

 

Квадратична нерівність. Розв’язування квадратичних нерівностей

 

29.

 

Розв’язування квадратичних нерівностей методом інтервалів

 

30.

 

Контрольна робота №4

 

31.

 

Аналіз контрольної роботи

 

32.

 

Узагальнення матеріалу, вивченого за І семестр

 

ІІ семестр

 

33.

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

34.

 

Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними

 

35.

 

Розв’язування тестових задач за допомогою систем рівнянь

 

36.

 

Розв’язування тестових задач за допомогою систем рівнянь

 

37.

 

Розв’язування типових вправ

 

38.

 

Самостійна робота

 

39.

 

Контрольна робота №5

 

Числові послідовності

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

·   формули: n-го  члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

·   властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

40.

 

Числові послідовності

 

41.

 

Арифметична прогресія, її властивості

 

42.

 

Формула п-го члена арифметичної прогресії

 

43.

 

Сума перших п членів арифметичної прогресії

 

44.

 

Геометрична прогресія та її властивості

 

45.

 

Формула п-го члена геометричної прогресії

 

46.

 

Сума перших п членів геометричної прогресії

 

47.

 

Нескінченна геометрична прогресія (q<1)та її сума

 

48.

 

Розв’язування задач на прогресії, в тому числі прикладного змісту

 

49.

 

Розв’язування задач на прогресії, в тому числі прикладного змісту

 

50.

 

Самостійна робота

 

51.

 

Контрольна робота № 6

 

Елементи прикладної математики

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

52.

 

Математичне моделювання

 

53.

 

Відсоткові розрахунки. Формула простих відсотків

 

54.

 

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

 

55.

 

Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків

 

56.

 

Випадкова подія. Ймовірність випадкової події

 

57.

 

Статистичні дані. Спосіб подання даних

 

58.

 

Частота. Середнє значення

 

59.

 

Розв’язування типових вправ

 

60.

 

Контрольна робота  № 7

 

Повторення і систематизація навчального матеріалу

 за курс основної школи

61.

 

Формули скороченого множення та їх застосування. Тотожні перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння

 

62.

 

Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних. Функції, властивості функцій та їх графікиу=kx+b, y=kx, y=x2, y=x, y=ax2+bx+c

 

63.

 

Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних. Функції, властивості функцій та їх графікиy=kx+b, y=kx, y=x2, y=x, y=ax2+bx+c

 

64.

 

Розв’язування нерівностей. Розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня

 

65.

 

Розв’язування нерівностей. Розв’язування систем лінійних рівнянь та рівнянь другого степеня

 

66.

 

Відсотки. Відсоткові розрахунки. Розв’язування текстових задач

 

67.

 

Відсотки. Відсоткові розрахунки. Розв’язування текстових задач

 

68.

 

Підсумкова контрольна робота

 

69.

 

Підсумковий урок

 

70.

 

Урок узагальнення і систематизації знань

 

Коментувати