Вправа 1: Створення учнівської публікації

Перед початком виконання вчителями цієї вправи слід оголосити тему, основні питання та завдання модуля, проговорити очікувані результати.

З вчителями слід пригадати, які кроки передбачалися в їх діяльності при створенні учнівської презентації. Вони повинні їх проговорити та тим самим вказати майбутні кроки по створенню учнівської публікації.

Крок 1.1: Аналіз прикладів учнівських публікацій (15 хв.). Спочатку вчителям слід продемонструвати не електронні варіанти прикладів учнівських публікацій, а друковані, запропонувати проаналізувати їх та відповісти на запитання, що подані у посібнику. Причому важливо окремо звернути увагу вчителів на відмінності між інформаційним бюлетенем та буклетом, оскільки їм надається можливість вибору типу публікації, що буде створена.

Вчителям необхідно зрозуміти призначення публікації та її місце у навчальному проекті: Для чого учні повинні її створювати? Чи можна обійтися без неї у навчальному проекті? Що такою публікацією намагалися продемонструвати учні? Як можна дійти висновку, що в учнів при реалізації проекту формувалися навички мислення високого рівня? Чому ще з різних навчальних предметів навчилися учні при підготовці змістового матеріалу до публікації крім вмінню працювати у програмі для створення публікацій?

Зверніть увагу вчителів на помилки, що припускаються найчастіше при створенні учнівських публікацій: у статтях публікації відсутні їх автори та посилання на використані інформаційні джерела. Зрозуміло, якщо вчителі самі не дотримуються правил цитування та оформлення власних думок, то учні також цього не робитимуть. Нагадайте вчителям про необхідність правильно і коректно цитувати інформаційні джерела, у тому числі Інтернет-джерела. У публікаціях це слід робити після кожної статті, а не наприкінці роботи, як це можна робити у презентаціях. При цьому потрібно вказувати і джерело, і ім.'я того, хто саме знайшов та підготував інформацію для публікації.

Крок 1.2: Шляхи використання публікацій у навчальному проекті (5 хв.). За допомогою мозкової атаки слід обговорити можливі напрями використання публікацій у навчальному проекті та перелічити основні вміння та навички, які розвиваються в учнів при створенні публікацій, крім тих, що відносяться до інформаційної культури.

Важливо, щоб при обговоренні були визначені такі особливості розвитку учнів під час створення публікацій:

 • використання при описуванні процесу, явища чи об'єкту своїх думок та повних речень, розрахованих на читання однією людиною, 
 • комбінування тексту і зображень, можливо, схем, графіків і діаграм,
 • добір стилю тощо.

Дуже важливим є питання місця та ролі публікації у реалізації навчального проекту. Вчителі повинні зрозуміти мету створення учнем чи групою учнів публікації.

Кроки 1.3, 1.4. Планування змісту та розробка сценарію учнівської публікації власного навчального проекту (30 хв.). Для швидкого та якісного виконання кроків 3 та 4, тобто планування та створення сценарію публікації, доцільно заздалегідь роздрукувати приклади потрібних шаблонів, що є у програмі MS Publisher, та роздати їх кожному вчителю. Шаблони можуть стати для вчителів орієнтирами при створенні публікації. Ім. Лише необхідно пам'ятати, що публікація створюється від імені учня.

Крок 1.5. Створення публікації за допомогою програми MS Publisher (30 хв.). Останнім етапом цієї вправи передбачено безпосереднє створення публікації за допомогою програми MS Publisher. Знайомство з нею доцільно провадити аналогічно до того, як створювалась учнівська презентація: спочатку всім продемонструвати особливості роботи у програмі, паралельно запропонувати кожному вчителеві створити окремі фрагменти публікації, які пов'язані з особливостями цієї програми, потім надати вчителям час для створення своєї учнівської публікації для навчального проекту.

Звернемо увагу на особливості навчання вчителів створенню публікації. Ознайомлення може відбуватися за таким планом: 

 • Завантаження програми MS Publisher.
 • Вибір типу публікації та відповідного макету.
 • Переміщення по сторінках, додавання та видалення сторінок.
 • Збереження публікації у звичайному форматі. 
 • Введення тексту до текстових полів з клавіатури.
 • Вибір текстових полів, зміна їх місця розташування та розмірів, видалення текстових полів. 
 • Додавання нових текстових полів. 
 • Вставляння графічних об'єктів.
 • Групування та розгруповування об'єктів.
 • З'єднування та роз'єднання зв'язаних текстових полів. 
 • Збереження публікації за допомогою пакувальника.