8 клас

Задача про прямокутну трапецію
Розв'язування квадратних рівнянь. Виведення формули. Приклади розв'язування