МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Надіслав: olga , дата: ср, 09/19/2018 - 21:19

Картинки по запросу математики картинки

Математика багатьом учням дається нелегко. І якщо в учня немає мотивів її вивчати або ці мотиви слабкі, навчання перетворюється на муку. У цьому полягає одна з найважливіших причин відставання багатьох школярів з математики. Усунути її можна лише одним способом – своєчасно сформувати дієві мотиви навчання.

У педагогіці визначено п’ять взаємопов’язаних груп мотивів навчання. До них належать: соціальні, комунікативні, пізнавальні, мотиви відповідальності та перспективи.

Завдання вчителя – переконати кожного учня в тому, що навіть мінімальний рівень математичних знань піднімає його на вищий рівень людського спілкування. Вивчення математики – нелегка праця, але під час її вивчення виховується розсудливість, гнучкість розуму, логічність думки і здатність прогнозувати певні ситуації наперед, що особливо потрібно кожній людині в ринкових умовах.

Методи і способи мотивації інтересу до навчання математики в учнів:

-              Використання ефекту подиву.

-              Створення проблемної ситуації.

-              Евристична бесіда.

-              Використання аналогії, порівняння, протиставлення.

-              Створення ситуації зацікавленості.

-              Пізнавальні ігри.

-              Використання навчальних дискусій.

-              Створення ситуації вільного вибору учнями навчального завдання.

-              Створення ситуації емоційно-моральних переживань.

-              Створення ситуації захопленості.

-              Використання методу аналізу життєвих ситуацій.

-              Створення на уроці ситуації успіху.

-              Формування в учнів мотивів обов’язку і відповідальності у навчанні.

-              Використання історичного матеріалу.

-              Застосування нового математичного факту.

-              Використання методу доцільних задач.

-              Використовування спостережень, наслідування, виміру, експерименту.

-              Використання відкритої інформації на уроках математики.

-              Використання практичних задач.

-              Використання наочності.

-              Використання інноваційних технологій

Вихованню позитивної мотивації навчання сприяють загальна атмосфера творчості в школі і класі, включення учня в колективні форми організації різних видів діяльності, співробітництво між учителем та учнем, допомога вчителя у вигляді порад, залучення учнів до оцінювання власної діяльності.

До шляхів формування мотивації на уроці можна віднести:

-       Мотивацію навчальної діяльності шляхом бесіди

-       Мотивацію  навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації

-       Мотивація навчальної діяльності шляхом  використання технології  «Мозкова  атака»

-       Мотивація навчальної діяльності за технологією «Незакінчене речення»

-       Мотивація навчальної діяльності шляхом  використання творчих завдань

-       Мотивація навчальної діяльності шляхом використання під час уроку науково-популярної літератури

-       Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху

-       Мотивація навчальної діяльності на основі діяльнісного підходу до навчання

-       Мотивація навчальної діяльності в процесі  пізнавальних ігор та ігрових ситуацій

-       Мотивація навчальної діяльності шляхом використання проектної технології.

 

Для мотивації учнів використовую приклади відомих українських вчиних минулого і сьогоденності. Таких як М.П. Кравчук (наш земляк), Маші В’язовської, яка отримала у грудні цього року міжнародну премію за визначний внесок у математику SASTRA Ramanujan Prize-2017 індійського університету та ін.

Мотивую учнів тако на прикладі прикладних задач:

5-6 класи: задачі на рух в одному напрямі, в різних, на зустріч один одному, на випередження різного тематичного змісту;

7-11 класи: захист проектів «Таємниці трикутника», «Чотирикутники поруч нас», «Паралельність прямих і площин», «Перпендикулярність прямих і площин»;

8-9 клас: підручник «Агебра» Н.С. Прокопенко, Ю.О. Захарійченко, Н.Л. Кінащук мотивує до навчання розміщуючи цікаві матеріали до майбутніх професій, цікавих фактів про відомих людей (спортсменів, вчених, комп’ютерних геніїв сьогодення) у рубриці – «Чи відомо вам?» - Андрій Шевченко, Стівен Пол Джобс, В.В. Лобановський, Леонардо да-Вінчі, тріатлон і т.д., а також у кожному параграфі підручника пояснення навчального матеріалу починається із практичної задачі, з якою кожен учень стикається у повсякденному житті. Наприклад:

-        визначити індекс маси тіла;

-       страхові агенти;

-       задача про «Стартап»;

-       задача «Екскурсія»;

-       «Вігідна пропозиція»;

-       задача про піцу

-       задача про вільний час

-       ювілейна акція;

-       «Call-центр» і т.д.

У підручнику «Геометрія» А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В... для мотивації навчання використовуються практичні задачі:

 

396. Спостерігач, що перебуває в точці А, бачити кінець жердини В і верхню точку вежі Д, причому точки А, В,  Д розміщені на одній прямій. Визначте висоту вежі, якщо ВС-4 м, АС-6 м, АЕ= 90 м.

397. Висолта дерева дорівнює 9,2 м, а довжина тіні людини зріст якої 1,8 м., дорівнює 2,7 м. Знайти довжину тіні дерева

Задача про лілію (визначити глибину озера за відстанню відхилення її від звичайного положення) та багато подібних задач.

10-11 класи: паралельні і перпендикулярні прямі у побуті на прикладах спостереження за навколишнім середовищем; задача на знаходження найбільшого і найменшого значення з використанням похідної , знаходження площ за допомогою інтеграла, знаходження площ поверхонь многогранників (поклеїти шпалери, вагонка, форма стелі, покласти плитку на підлогу, ламінат і т.д.); знаходження об’ємів многогранників – задача про об’м кімнати, акваріума, басейна, контейнера і т.д.

Для досягнення зацікавлення і кращої мотивації та створення ситуації успіху використовую творчі завдання скласти кросворд, вікторину і т. п. у програмах Plickers, learningApps.org, GeoGebra, Kahoot та навчальну платформу ЯКлас.

Коментувати