Побудова графіків функцій у програмі Geogebra

Побудова графіка прямої пропорційності, лінійної функції
02 Побудова графіка оберненої функції
03 Побудова графіка квадратичної функції
04 Побудова графіків із модулем для квадратичної функції
05 Побудова графіків тригонометричної функції гармонічні коливання
06 Розв'язування системи лінійних рівнянь
07 Розв'язування системи рівнянь другого степеня з параметром